activitats castello mes sostenible 2019

Del 9 de Març al 30 de Novembre

11 Accions de
11:00h. a 14:00h.

Campanya de Conscienciació Mediambiental

Per a famílies y xiquetes/ts 

El concepte de Sostenibilitat ha anat adquirint continguts més operatius com és per exemple; que els recursos renovables no es poden utilitzar a un ritme superior al de la seua regeneració. L’emissió de contaminants al sòl, l’aire o aigua no es pot fer a un ritme superior al que els sistemes naturals són capaços d’absorbir-los i processar-los.
El ritme de la utilització de combustibles fòssils no renovables no excedeix al ritme de desenvolupament de recursos renovables alternatius.
També podem entendre com a sostenibilitat; vetllar per un medi ambient perquè no pose en perill la salut o vida de les persones. Sostenibilitat és també establir programes de reducció, reutilització i reciclatge de residus, programes de reducció de consum d’aigua, reducció i eficiència en al consum energètic i de matèries primeres. Sostenibilitat és reduir i deixar d’utilitzar el vehicle privat i anant a peu, en bicicleta o en transport públic ràpid i de qualitat. És aquell que satisfarà les necessitats actuals sense posar en perill la capacitat de les generacions futures per satisfer les seues pròpies necessitats.

OBJECTIUS DE CASTELLÓ MES SOSTENIBLE​

activitats castello mes sostenible 2019

Identificar els conceptes d’efecte hivernacle i d’equilibri mediambiental a la mateixa vegada.

activitats castello mes sostenible 2019

Fer participar als grups en les dinàmiques proposades per a un aprenentatge conscient i atractiu.

activitats castello mes sostenible 2019

Fomentar el protagonisme del recursos locals i convidar a la participació-acció en els les ciutats.

activitats castello mes sostenible 2019

Introduir el concepte d’Intergeneració com a la clau estratègica per a conservar els Ecosistemes i la Biodiversitat Local.

activitats castello mes sostenible 2019

Identificar els conceptes d’efecte hivernacle i d’equilibri mediambiental a la mateixa vegada.

activitats castello mes sostenible 2019

Fer participar als grups en les dinàmiques proposades per a un aprenentatge conscient i atractiu.

activitats castello mes sostenible 2019

Fomentar el protagonisme del recursos locals i convidar a la participació-acció en els les ciutats.

activitats castello mes sostenible 2019

Introduir el concepte d’Intergeneració com a la clau estratègica per a conservar els Ecosistemes i la Biodiversitat Local.

PROGRAMES DE LES ACTIVITATS

març

abril

maig

juny-juliol-agost

setembre-octubre-novembre

GAUDEIX DE LES ACTIVITATS